مرکز پژوهشی بیمارستان بایکرست طی مطالعه‌ای، برای افزایش کارایی مغز دو راهکار پیشنهاد می‌دهد: نواختن یک ابزار موسیقی یا صحبت کردن به یک زبان خارجی. پژوهشگران در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که نوازندگان سازهای موسیقی و افراد دوزبانه، در هنگام به خاطر سپردن اطلاعات، فشار کم‌تری به مغز خود وارد می‌کنند.

طبق یافته‌های این مطالعه، در مغز افرادی که توانایی نواختن یک ساز را دارند یا می‌توانند به یک زبان خارجی صحبت کنند، شبکه‌های گوناگونی فعال می‌شود که به همین دلیل، نسبت به سایرین بخش‌های کم‌تری از مغز آن‌ها در حین به‌ خاطر سپردن کارها فعال می‌شود. کلود آلین، نویسنده‌ی اول این مقاله، می‌گوید:

 نتایج بررسی ما نشان داد که تجربه‌هایی که فرد در زندگی کسب می‌کند، چه از نوع نواختن یک ساز باشد و چه یادگیری یک زبان خارجی، می‌تواند عملکردهای مغز وی را شکل دهد.

موسیقی‌دانان و افراد دوزبانه، از مدت‌ها قبل ثابت کرده‌اند که حافظه‌ای بهتر از دیگران دارند. آن‌ها می‌توانند موارد را به ذهن بسپارند، شماره تلفن‌ها را حفظ کنند یا ریاضیات را به‌صورت ذهنی انجام دهند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که دلیل این امتیازها چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، پژوهشگران اقدام به تصویربرداری از مغز سه گروه از افراد کردند تا تأثیر یادگیری موسیقی و زبان خارجی را در بهبود عملکرد مغز آن‌ها نشان دهند.